Резервирајте на тел:
  Ексклузивни партнери:
Зелен макси тенис

ЗЕЛЕНИОТ МАКСИ ТЕНИС е четврт степен од АТКидс наменет за децата кои::

  • продолжуваат од портокаловиот миди тенис.
  • децата со претходно знаење во 9-10тата год. возраст..
Во зависност од желбата на детето и родителот зелениот макси тенис ви нуди три програми на тренажен процес:
  • BASIC GREEN
  • WINNER GREEN
  • CHAMPION GREEN

New Ribbon
Slide 1 Slide 2 Slide 3
Basic Green:

Teрмини: Понеделник - Недела

Времетраење и неделен фонд на часови: 2 пати неделно по 60 мин/час.

Број на деца во група: 4-6 деца на тренер

Basic Green програмот го користат децата кои имаат амбиции за учење на основите на тенисот односно желба исклучиво за рекреација.

Winner Green:

Teрмини: Понеделник - Недела

Времетраење и неделен фонд на часови: 3 пати неделно по 60 мин/час.

Број на деца во група: 4-5 деца на тренер

Winner Green програмот го користат напредни деца и желни за високи спортски резултати.

CHAMPION GREEN:

Teрмини: Понеделник - Недела

Времетраење и неделен фонд на часови: 4 пати неделно по 90 мин/час.

Број на деца во група: 4 деца на тренер

Winner Green програмот го користат напредни деца и желни за високи спортски резултати.

Тениски терен:

Зелените терени се стандардизирани од страната на ITF со следните димензии:

  • Должина и ширина: ЦЕЛОСЕН ТЕНИСКИ ТЕРЕН (23,77м и 8,23 м)
  • Висина на мрежа : Стандардна нормална висина 0.91м.

Тениски ракети:
  • Зелените Dunlop рекети се стандардизирани од страната на ITF со должина од 61 - 68 см во зависност индивидувално од дете до дете.
  • Правилен избор на рекет може да изврши исклучиво тренерот на АТК, каде со негова стручна оценка зависно од големината, возраста и способноста за играта ќе се одбере тениски рекет идеално за детето во овој домен на големина.
Топки:

Зелените Dunlop топки се стандардизирани од страната на ИТФ и се со послаб притисок од нормалните топки и 25% поспори од нормалните топки, кои овозможуваат подобра контрола и намалување на ризикот од повреди.

Oпрема:

Специјализирани црвени Dunlop тениски реквизити.

Зелени макси турнири:

Децата од зелениот макси тенис се вклучени во АТКидс интерните зелени макси турнири (1 летен и 1 зимски) како и на националните и регионалните зелени турнири.


         


Играј тенис и почуствувај ја победата