Резервирајте на тел:
  Ексклузивни партнери:
Училишен тенис

АТК учествува во училишните активности на децата преку организирање на тениска настава во самите училишта во текот на времетраењето на училишниот ден.