Резервирајте на тел:
  Ексклузивни партнери:
Син микро тенис (Тениска градинка)

СИНИОТ МИКРО ТЕНИС (тениска градинка) е прв степен на развој од АТКидс и е наменет за сите деца со наполнети 4 години.

Teрмини: Понеделник - Недела

Времетраење и неделен фонд на часови: 2 пати неделно по 45 мин/час.

Број на деца во група: 5-6 деца на тренер

New Ribbon
Slide 1 Slide 2 Slide 3
Тениски терен:

Сините терени се стандардизирани од страната на ИТФ со следните димензии:

  • Должина:5 м.
  • Ширина: 4 м.
  • Висина на мрежа: 0,6 м.

Тениски ракети:
  • Сините Дунлоп тениски рекети се стандардизирани од страната на ИТФ со должина од 36см. ( пластичен ) или 50 см. во зависност од дете до дете.
  • Правилен избор на рекет може да изврши исклучиво тренерот на АТК, каде со негова стручна оценка зависно од големината, возраста и способноста за играта ќе се одбере тениски рекет идеално за детето во овој домен на големина.
Топки:

Сините Дунлоп топки се стандардизирани од страната на ИТФ и се сунѓерести, лесни и поголеми. Сините топки овозможуваат подобра контрола и целосно уживањево самата игра.

Опрема:

Специјализирани ДУНЛОП тениски реквизити.


         

Играј тенис и почуствувај ја победата