Резервирајте на тел:
  Ексклузивни партнери:
Jуниорско-наградни турнири

АТК традиционално е организатор на јуниорските турнири наменети за сопствените членови кои се од награден карактер.

ДУНЛОП е спонзор на турнирите со доделување на награди како за најдобрите учесници така и одржување на наградна лотарија вклучувајќи обезбедени награди за сите учесници на турнирот.