Резервирајте на тел:
  Ексклузивни партнери:
Црвен мини тенис

ЦРВЕНИОТ МИНИ ТЕНИС, е втор степен на развој од АТКидс и е наменет за децата кои:

  • продолжуваат од синиот микро тенис
  • децата со претходно тениско знаење во 6-8 мата год. возраст.

New Ribbon
Slide 1 Slide 2 Slide 3
Basic Red:

Teрмини: Понеделник - Недела

Времетраење и неделен фонд на часови: 2 пати неделно по 60 мин/час.

Број на деца во група: 4-6 деца на тренер

Tениски терен:

Сините терени се стандардизирани од страната на ИТФ со следните димензии:

  • Должина: 11 м.
  • Ширина: 5-6 м.
  • Висина на мрежа: 0,8 м.

Тениски ракети:
  • Црвените Дунлоп тениски рекети се стандардизирани од страната на ITF со должина од 41-58 см. во зависност индивидувално од дете до дете.
  • Правилен избор на рекет може да изврши исклучиво тренерот на АТК, каде со негова стручна оценка зависно од големината, возраста и способноста за играта ќе се одбере тениски рекет идеално за детето во овој домен на големина.
Топки:

Црвените Dunlop топки се стандардизирани од страната на ITF и се помеки, поспори, и поголеми. Тениските топки се со 75% послаб притисок од нормалните тениски топки и поради тоа овозможуваат подобра контрола и намалување на ризикот од повреди.

Опрема:

Специјализирани црвени Dunlop тениски реквизити.

црвени мини турнири:

Децата од црвениот мини тенис се вклучени во АТКидс интерните Dunlop црвени мини турнири (1 летен и 1 зимски) како и националните и регионалните црвени мини турнири.


         


Играј тенис и почуствувај ја победата